O právo jsem se zajímal už jako kluk. Moje první brigáda byla v advokátní kanceláři mého táty.

Studia na pražských “právech” byla jasnou volbou. Po jejich ukončení (s červeným diplomem) jsem požádal o přijetí na pařížskou Sorbonnu Université Paris Descartes (Paris 5) (Právnická fakulta), na které jsem úspěšně dokončil dva magisterské programy – Master 1 z oboru Mezinárodní právo a evropské právo a Master 2 v oboru Evropské obchodní právo, obojí s vyznamenáním. Navázal jsem tak na 3 roky prožité v Paříži na základní škole. V průběhu studií jsem byl uveden do advokátní praxe jako koncipient v prestižní francouzsko-německé advokátní kanceláři, kde jsem se naučil pracovat pod tlakem, výlučně v cizích jazycích (angličtina, francouzština a částečně i němčina) a s profesionály po svém boku. Díky této zkušenosti jsem získal cenný vhled do světa velké advokacie, ale též do kauz soukromějšího rázu.  Tyto dva roky v prostředí Paříže mi přinesly, profesně i osobně, nejen důležitou schopnost postihnout způsob jednání Francouzů a jejich obchodních partnerů, ale též způsobilost splnit i ty nejnáročnější profesní požadavky.

Po dokončení studií jsem měl možnost ve Francii zůstat a pokračovat dále v práci francouzského advokáta. Nicméně vztah k rodné zemi a rodinné zázemí mě přivedlo zpět do ČR. Zde jsem postupně pracoval ve třech z nejprestižnějších českých advokátních kanceláří, kde jsem za více než 10 let praxe získal rozsáhlé zkušenosti při řešení těch nejsložitějších kauz. Během těchto let jsem poznal, že kromě širokých právních znalostí ve vybraných oborech je jednou z mých velkých devíz i schopnost srozumitelně komunikovat s klienty, osvětlit jim i složité právní problémy tak, aby byly pro ně pochopitelné, tedy vyložit klientům často velmi neosobní oblast práva.

Vedle advokátní praxe jsem mnohokrát přednášel na vybraná právní témata, jak na akademické půdě, v rámci kolokvií (konferencí, seminářích) národních i mezinárodních asociací, tak pro vybrané skupiny zaměstnanců nadnárodních společností (např. „Nekalé praktiky v rámci distribučních sítí“, „Budoucnost autonomního řízení a elektrických vozidel“, „Náhrada škody“, „Trestní odpovědnost právnických osob“, „Compliance procedury uvnitř společnosti“ atd.). Zároveň jsem opakovaně publikoval v odborných českých i zahraničních publikacích.

Mými zásadami jsou slušnost, poctivost, profesionalita služeb, lidský a osobní přístup ke klientovi.

Vzdělání:

  • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (titul Mgr. a JUDr. – rigorózní práce: “Nutná obrana a krajní nouze v české a francouzské právní úpravě”)
  • Právnická fakulta Université Sorbonne Paris Descartes Paris 5 Faculté de Droit (tituly LL.M a M.JAE – Master Juriste Affaire Européen)