Vystudoval jsem Právnickou fakultu UK v Praze a studium ukončil doktorátem. Svoje právnické vzdělání jsem později doplnil postgraduálním studiem autorského a patentového práva.

Stát se advokátem mi umožnila až změna politického systému v r. 1989, kdy jsem po splnění zákonných podmínek zahájil výkon advokacie.

V těch letech velkých společenských změn byly aktuální a potřebné právní služby, zejm. v oblastech týkajících se restitucí, zakládání obchodních společností a převodu vlastnických práv. Mými klienty proto byli zejména významní čeští, slovenští i zahraniční restituenti v oblasti nemovitostí, navrácení výrobních prostředků, zemědělského a pozemkového majetku. Např. a mimo jiné jsem zastupoval významné zahraniční (německé, francouzské) a domácí klienty v oblasti chmelařského, pivovarnického průmyslu a zemědělské výroby. A dále české a německé klienty v oblasti sklářského průmyslu. Mým klientem byla ve vyhrocené politické době na přelomu tisíciletí i Česká televize.

Činnost advokáta jsem s přibývajícím časem považoval stále více za poslání a duchovní pomoc lidem v nouzi. Prvořadé v mé činnosti bylo a je zjistit od klienta podstatný popis skutečností, událostí a dějů, souvisejících s danou kauzou, jeho představy a přání a na tomto základě mu navrhnout možné a nejschůdnější věcné a právní řešení jeho problému. Při své práci uplatňuji mnohaleté odborné zkušenosti. Ke každé kauze přistupuji s odbornou erudicí a při návrzích řešení vedle platného práva uplatňuji i hledisko životních zkušeností s cílem dosáhnout pro klienta pragmatické smírné dohody, neboť soudní cesta nemusí často pro klienta znamenat optimální řešení.

V současné době poskytuji právní služby zejména v oblasti občanského, rodinného, pracovního a obchodního práva.

Moje životní profesní dráha je logicky završována spoluprací v Advokátní kanceláři mého syna.