LISTIK LEGAL je schopna poskytnout právní služby prakticky ve všech klíčových právních odvětvích. Pokud potřebnou expertízou nedisponujeme, spolupracujeme se spřízněnými advokátními kancelářemi, na které klienta s takovou konkrétní kauzou odkážeme. Vhodné doporučení jiných profesionálů na danou oblast je přirozenou součástí našich služeb. Právní služby poskytujeme v češtině, francouzštině a angličtině, a to na profesionální úrovni. Komunikativně zvládneme i němčinu. Existence cizího prvku (cizí státní příslušník, nemovitost v cizí zemi, registrované právo duševního vlastnictví cizozemským úřadem atd.) v rámci právního vztahu nepředstavuje v žádném případě problém.

Naší hlavní specializací je poskytování služeb frankofonním klientům, resp. českým/slovenským klientům se vztahy k frankofonním zemím. Důležitou (Hlavní) přidanou hodnotou naší kanceláře je úzký vztah s francouzskými advokáty, resp. s jinými profesionály (účetními, daňovými poradci) pro řešení právních záležitostí klientů, jenž se přímo či nepřímo vážou na Francii, Belgii nebo Lucembursko. Umíme profesionálně zajistit právní potřeby českých/slovenských klientů, jež se vážou na Francii, resp. frankofonní země, a to tak, že zajistíme koordinaci právních služeb skrze naše spolupracující profesionály (advokáty, daňové poradce, účetní atd.). Klient tak zůstane v kontaktu toliko s námi, přičemž my se postaráme, bude-li to právně možné a realizovatelné, o veškerou komunikaci s francouzskými/frankofonními profesionály.