• Poradenství pro případy hrozícího úpadku, platební neschopnosti a právních povinností z toho vyplývajících
  • Příprava dlužnického nebo věřitelského insolvenčního návrhu a zastupování klienta v rámci insolvenčního řízení
  • Vyjednávání s insolvenčním správcem a zajištění právních jednání před i po zjištění úpadku a způsob jeho řešení