• Konzultace pracovněprávních otázek
  • Příprava pracovních smluv (včetně dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti)
  • Ukončení pracovního poměru (dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením poměru), včetně tzv. hromadného propouštění
  • SPECIALITA: Právní poradenství v otázkách vyslaných zaměstnanců a tzv. expatriovaných zaměstnanců (dle českého i francouzského práva, ve spolupráci s francouzskými advokáty)