Klíčovou devízou LISTIK LEGAL je možnost jednoduše a profesionálně zaručit právní poradenství, či poskytnutí jiné právní služby dle francouzského práva, resp. dle právních řádů jiných frankofonních zemí, a zemích střední a východní Evropy, a to prostřednictvím spolupracujících profesionálů (advokátů, účetních a daňových poradců), se kterými máme osobní (často dlouholeté) vazby.

Konkrétně jsme pro vás schopni zajistit:

  • Zajištění zastupování v soudních, rozhodčích či jiných správních řízeních dle francouzského práva a koordinace nezbytných úkonů s místními profesionály
  • Vymáhání (ne)splatných pohledávek vůči dlužníkům se sídlem ve Francii, resp. s exekvovatelným majetkem na území Francie.
  • Koordinace služeb dle cizího právního řádu s příslušným poskytovatelem v zájmu klienta, zejména pak osvětlení obsahu výstupů klientovi, komunikace s profesionály na dané kauze a zprostředkování (právních) informací
  • Založení nové společnosti, závodu, stálé provozovny, včetně nezbytných administrativních opatření a další korporátní služby dle přání klienta
  • Tyto služby jsme schopni zajistit i pro jiné frankofonní země a zároveň v rámci zemí CEE regionu (Slovensko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko)