• Právní poradenství v oblasti autorského práva (autorství, výkon majetkových práv k dílům, zastupování před příslušnými kolektivními svazy) a práva průmyslového vlastnictví (zastupování v rámci patentových přihlášek, ochranných známek a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni)
  • Příprava a revize licenčních smluv ohledně práv duševního vlastnictví
  • Příprava tzv. „Cease and Desist letter“ (zvláštní vytýkací dopis pro porušovatele práv z duševního vlastnictví) a následné eventuální vymáhání práv z duševního vlastnictví, včetně práv k doménám a obchodním označením
  • Ochrana dobré pověsti ochranné známky, resp. dobrého jména právnické osoby