Jako specifickou součást práva občanského, nabízíme i služby související s institucí rodiny, a to:

  • Vyjednávání o uzavření dohody rodičů o styku s nezletilými dětmi a o vyživovací povinnosti (vzájemné, resp. dětí)
  • Zastupování v soudním řízení v případě neúspěšné dohody rodičů, resp. v případě změny poměrů a nového rozhodování o podmínkách styku a vyživovací povinnosti