• Zastupování v rámci specifických případů jednání v nutné obraně či krajní nouzi
  • Zastupování v případě obvinění z některých hospodářských trestných činů pramenících zejména z obchodní činnosti
  • Zastupování klienta v adhezním řízení při požadavku na náhradu újmy, způsobené trestným činem