• Příprava vzdělávacího anebo seznamovacího semináře pro vedoucí zaměstnance, resp. pro běžné zaměstnance klienta, a to na vybraná právní témata (náhrada škody, pracovněprávní minimum, trestní odpovědnost právnických osob, přičitatelnost jednání zaměstnanců a jiných zástupců právnické osobě, marketing a právo, tzv. dawn raids (neohlášené místní šetření ze strany ÚOHS) a způsob konání během nich atd., a to v češtině, angličtině nebo francouzštině
  • Příprava a zadání ověřovacích testů znalostí dle absolvovaného semináře, včetně vydání osvědčení o absolvování příslušného semináře
  • Příprava Compliance dokumentů pro klienta (Etický kodex, Vnitřní řád z hlediska AML Směrnic – opatření proti praní špinavých peněz, Compliance procedury atd.)