• Prvotní analýza případné právní kauzy s úvodním posouzením optimálních kroků (cílem je posoudit, zda zahájit soudní řízení nebo raději najít jiný způsob vypořádání, zejména pak dohodu o narovnání)
  • Příprava a podání žaloby, vyjádření ve věci, resp. jiných procesních úkonů
  • Zastupování klienta před (rozhodčím) soudem a správními orgány, včetně zajištění veškerých procesních úkonů v rámci probíhajícího řízení
  • Zastupování při vymáhání soudních rozhodnutí (exekuční řízení)
  • SPECIALITA: Poradenství, příprava, resp. revize tzv. action directe proti subdodavateli dle francouzského práva (ve spolupráci s francouzskými advokáty)