Soudní spor je až to poslední řešení jakékoliv sporné záležitosti, proto nabízíme nezávislé zhodnocení situace mezi dvěma nebo více stranami s tím, že se pokusíme zprostředkovat uzavření dohody, s níž budou souhlasit všichni zúčastnění.