LISTIK LEGAL je mladou a dynamickou kanceláří, v níž se pojí zkušenost a moderní dynamické pojetí tzv. nové advokacie. Díky zkušenostem Milana Listíka, získaným více než 10ti letou praxí v  předních českých advokátních kancelářích, ale též magisterským prezenčním  studiem v Paříži na prestižní Sorbonně a následné praxi v uznávané francouzsko-německé advokátní kanceláři, můžeme nabídnout odborné právní poradenství se zaměřením zejména na obchodní právo, právo hospodářské soutěže, distribuční právo, ale též právní poradenství v rámci běžného práva občanského, práva rodinného práva pracovního nebo práva na ochranu spotřebitelů. Plynulá a bezproblémová komunikace kromě češtiny ještě ve dvou světových jazycích (francouzštině a angličtině) je samozřejmostí.

Vedle toho disponujeme širokou škálou kontaktů na profesionály v různých zemích Západní Evropy a regionu Střední a Východní Evropy (CEE region), s nimiž udržujeme pravidelný kontakt a jejichž právní služby pro vás umíme zajistit a koordinovat, resp. zprostředkovat a převzít kontakt mezi klientem a těmito profesionály.

Naší devízou je nadstandardní přístup k našim klientům, založený na osobním a pravidelném kontaktu, který zaručuje skutečnou ochranu zájmů našich klientů. Soudit se je až na posledním místě. Před tím se snažíme dosáhnout kýženého výsledku všemi možnými způsoby, které by klientovi ušetřily jak čas, tak finanční prostředky v případě nutnosti soudního sporu. Když už k němu dojde, naše schopnosti a zkušenosti klientovi zajistí ochranu jeho práv a zájmů v rámci příslušného řízení.

Nepodceňujte ani zdánlivě okrajové, na první pohled nevýznamné až rutinní právní otázky, z nichž může vyrůst velký problém. Přijďte se k nám poradit, připravit potřebné právní podklady, tato prozíravost se v budoucnu vyplatí. Jsme na vaší straně. I s tím rizikem, že je nutné občas sdělit i nepříjemnou pravdu a osvětlit okolnosti, které zpočátku klient jen nerad slyší. I to však patří ke klíčovým schopnostem dobrého rádce, vašeho advokáta.

Naší prioritou je provést vás změtí odstavců a paragrafů našeho právního řádu tak, abyste pochopili, co je třeba. Zbytek už můžete nechat s důvěrou na nás.