Disponujeme povinným profesním pojištěním odpovědnosti za škodu, způsobenou v souvislosti s poskytováním právních služeb advokátem, a to do výše pojistného limitu 5.000.000,- Kč.

Ministerstvo průmyslu a obchodu pověřilo dne 5.2.2016 na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů samosprávnou organizaci advokátů v ČR – Českou advokátní komoru (ČAK), aby řešila mimosoudně spotřebitelské spory, jež by mohly vzniknout mezi advokátem a spotřebitelem z titulu plnění smlouvy o poskytování právních služeb. Více informací na webových stránkách ČAK www.cak.cz.