Díky mezinárodním zkušenostem jsme připraveni pomoci i se širokým spektrem činností v rámci obchodního práva, mimo jiné např.:

  • Příprava a revize obchodních dokumentů, zejména smluv, všeobecných obchodních podmínek, záručních podmínek a souvisejících podkladů,
  • Distribuční právo (se specifickou znalostí automobilového průmyslu – wholesale i retail), revize fungování distribučních sítí, příprava distribučních smluv na nová vozidla, náhradní díly a poprodejní servis), vybudování distribuční sítě, resp. její optimalizace dle požadavků klienta, příprava rámcových dodavatelských (odběratelských) smluv
  • Právo hospodářské soutěže a nekalosoutěžní jednání, zastupování před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (kartelová řízení, včetně bid riggingu, zneužití dominantního postavení), příprava obrany a její realizace ve věcech nekalosoutěžních jednání
  • Obecné právní poradenství podnikatelům (fyzickým i právnickým osobám),
  • Korporátní právo – veškerá právní jednání obchodních korporací vůči obchodním partnerům a veřejným rejstříkům, založení obchodní korporace (jediným společníkem, vícero subjekty nebo jako forma tzv. joint venture), včetně přípravy zakládacích dokumentů, společenské smlouvy (zakládající listiny), dohod mezi společníky (tzv. Shareholders agreements)
  • Soluční poradenství, aneb vymáhání pohledávek (splatných i nesplatných)
  • Pojištění pohledávek prostřednictvím specializovaných pojišťoven (COFACE, Euler Hermes atd.)